Αίτημα της ΑΕΚ στην ΕΕΑ για την “Αγιά Σοφιά”!

Κοινοποιήστε ...

Αίτημα της ΑΕΚ να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια και με κεφάλαια της ΠΑΕ

Η Ένωση κάνει χρήση του άρθρου 43 του Νόμου 4603/2019 που ψηφίστηκε επί θητείας Γιώργου Βασιλειάδη στο υφυπουργείο Αθλητισμού, με το εν λόγω άρθρο να προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

«Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α:

(α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και, 

(β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Ελληνικό Δημόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον:
(α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1,
(β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
(γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και,
(δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης.

Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα».