Οι φωτογραφίες που δημοσιευσε η εταιρεία Cimolai για το στέγαστρο

Κοινοποιήστε ...

Οι φωτογραφίες που βγήκαν στη δημοσιότητα από την ιταλική εταιρεία Cimolai που έχει αναλάβει το στέγαστρο ,θα είναι έκταση 14 στρεμμάτων και όπως παρατηρούμε υπάρχουν αρκετές διαφοροποιησεις σε σχέση με το πρωτότυπο