Στην τελική ευθεία για την υπογειοποίηση!

Κοινοποιήστε ...

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το έργο της υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς δόθηκε το πράσινο φως από την Περιφέρεια Αττικής και απομένει πλέον η τυπική έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του ελεγκτικού συνεδρίου για να ξεκινήσουν τα έργα.

Να θυμήσουμε οτι η ανάδοχος εταιρία INTRAKAT που εχει αναλάβει να υλοποιήσει το μεγάλο αυτο εργο ειχε προχωρήσει σε κάποια διορθωτικά μέτρα και η Περιφέρεια με την απόφαση της αυτη τα αποδέχτηκε ξεπερνώντας ετσι και το τελευταίο εμπόδιο για να ξεκινήσει το εργο της υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η σχετική απόφαση της περιφέρειας αναφέρει :

«Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει

A) Την έγκριση των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, ως επαρκή.

B) Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού».