Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ Νέας Φιλαδέλφειας

Κοινοποιήστε ...

Ο Δήμος Νέα Φιλαδέλφειας / Χαλκηδόνας και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λύσανδρος Γεωργαμλής προσκαλεί σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου και ωρα 7μμ,  μεσα απο τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου http://www.dimosfx.gr

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας / Χαλκηδόνας

“Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (10η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 22α Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020) καθώς και των αριθ. 40 και 163 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 243/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

2. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

4. Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων και περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοτικού κοιμητηρίου» σύμφωνα με το Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα «Κλεισθένης» Ι].

5. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.141/2016).

6. Έγκριση μετονομασίας του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου-2ου Γενικού Λυκείου Ν. Φιλ/φειας σε: Σχολικό κλειστό γυμναστήριο 2ου Γυμνασιου-2ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας «Απόστολος Κόντος».

7. Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Δ.& Κ. Κώδικα.

8. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003609 έτους 2020 ( Β΄ΦΑΣΗ).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μονώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων».

10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 103/2014).

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

• Επισημαίνεται ότι στην διά ζώσης σύγκληση του Δημ. Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-5-2020 και το άρθρο 14 παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-5-2020 περί τήρησης ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, οπότε σας γνωρίζουμε ότι ανάλογη διαρρύθμιση θα υπάρχει και στην αίθουσα διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.”

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*